↑ Åter till Om klubben

Styrelse och sektorer

Styrelsen 2018

Ordförande
Vice Ordförande Sanna Hänninen 076-833 85 25
Kassör Jenny Ökvist 070-234 86 07
Sekreterare Marie Louise Öhman
Ledamot Hanna Isaksson 073-035 88 48
Suppleant 1 Nathalie Festin 076-779 18 62
Suppleant 2 Rebecca Strandahl 073-030 23 37
Suppleant 3 Hanna Samuelsson 070-209 89 44
Revisor Annalena Andersson 070-331 80 59
Revisor Birgitta Häggström 070-232 57 03
Revisorsuppleant Maria Nyman 070-204 72 21
Revisorsuppleant Åsa Sternelöv 076-774 40 55

Sektorerna

Hundägarutbildning Victoria Engström 070-511 02 02
Sanna Hänninen 076-833 85 25
Theres Brännmark 073-041 45 55
Tävlingssektorn Nathalie Larsson Festin 076-779 18 62
Rebecca Strandahl 073-030 23 37
Jonnah Wikström 073-824 20 39
Hanna Isaksson 073-035 88 48
Mikaela Hjärtström 073-039 24 13
Rasutveckling Maria Nyman 070-204 72 21
Birgitta Fransson 070-611 47 54
Jenny Ökvist 070-234 86 07
Tjänstehundssektorn Moa Lygren 073-842 23 96
Åsa Sternelöv 076-774 40 55
Carina Tammilahti 070-230 34 46
 Plan och material Nathalie Larsson Festin  076-779 18 62
 Köksansvariga Camilla Öhgren 070-681 72 04
Rebecca Strandahl 073-030 23 37
Pr/info/webb
Draghundssektorn Veronica Jägerving
Priskommitté Styrelsen
Valberedningen Camilla Öhgren 070-681 72 04
Birgitta Fransson 070-611 47 54
Jonnah Wikström 073-824 20 39